Om VVC | Kontakt os | Log ind

KURSISTNYHEDER

SÆRLIGT TILBUD PÅ STRESSHÅNDTERING

 Nye startdatoer:-  6. november 2014 og 4. december 2014

Nu igen mulighed for at arbejde med redskaber, der hjælper dig til at komme videre efter et stressforløb.

...

KOST, SUNDHED OG SYGDOMSHÅNDTERING

Har du lyst til at få hjælp  til at finde redskaber til at tage ansvar for dit eget liv og evt. sygdom? - så hør nærmere her:

Indhold:

 

MINDFULNESS, MEDITATION OG NÆRVÆR I NUET

Mindfulness er en teknik, der hjælper dig til at fokusere på det liv, du har lige nu, så du lærer at blive mere nærværende og tilstede i øjeblikket og g...

Back2work
- Et målrettet genoptrænings- & afklaringsforløb

Måske noget for dig.  - Læs videre på vores hjemmeside og tal med dit job...

Efteråret er kommmet godt i gang og nu er det på tide at planlægge vinterens aktiviteter

Nye tiltag på i forhold til sygedagpengeloven

- Jobafklaring
- Ressourceforløb

Der er allerede nu mulighed for at ringe og høre nærmere.

I undervisningen er der som altid en bred palet af undervisning og nye ideer - fordelt i temaer på denne måde:

- IT – undervisning, CV, jobsøgning, hjælp til jobnet og e-boks samt ressource og kompetenceafklaring
- Dansk undervisning med samfundsfag og hjælp til CV og jobsøgning
- Personlig udvikling, mindfulness, meditation og nærvær i nuet, fokus og energi
- Kreativ undervisning, syning, perler, flettede tasker og akrylmaling

Særlige forløb

- Stress- og smertehåndtering – ny start 1. december 2014
- Back2work – et genoptræningsforløb med mental og fysisk træning og hjælp til praktikafklaring

Der er mulighed for at rekvirere vores program for 2015

Smerte- og sygdomshåndtering

For borgere, på sygedagpenge, fleksjobbere eller kontanthjælpsmodtagere, som er begrænset i deres funktion på grund af smerter / kronisk sygdom.

Et undervisnings- og afklaringsforløb over 5 uger med undervisning/træning 3-4 dage svarende til ca. 12-15 timer ugentligt – (eller færre, hvis det ikke er muligt)

Forløbet indledes med tilmelding til jobnet og udarbejdelse af professionelt CV og den sidste uge arbejdes der intensivt med praktiksøgning, hvor der forventes aktiv medvirken fra borgerens side.

Forløbet afsluttes med 5 ugers praktik med henblik på at komme i job/fleksjob.

Formål
Formålet er, at give borgeren redskaber til at håndtere sygdom og smerte - såvel fysisk som psykisk. Tage ansvar for egen situation og dermed blive bedre i stand til at klare sig på arbejdsmarkedet.


Målrettet genoptræning - nu med fysioterapeut

For borgere, der er ledige eller sygemeldte, og har behov for et intensivt trænings- eller genoptræningsforløb på 12 uger på grund af fysiske eller psykiske begrænsninger.

Formålet er at gøre borgeren klar til at komme tilbage til arbejdsmarkedet, herunder afklaring til fremtidig erhvervsperspektiv.

Tydeliggøre de problematikker der ligger, hjælpe borgeren med at ændre fokus fra begrænsninger til muligheder, med små udfordringer, samtidig med at der tages udgangspunkt i den individuelle situation.

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet kan også i nogle tilfælde, være udslusning til praktikforløb.

Borgeren vil få hjælp med at forbedre deres almene tilstand, og blive bevidstgjort om vigtigheden af træningen.


Sundhed i fokus på VVC
Sundhedsdagene var en stor succes, godt besøgt af vores kursister og andre udefra, med masser af aktiviteter, prøvebehandlinger og smagsoplevelser.

Det var en stor oplevelse at se, hvilken betydning det havde for vores kursister at få sat lidt fokus på sundhed, og se deres begejstring over de lidt skæve vinkler på sundhed, samt det selv at kunne tage ansvar og gøre noget for at få det fysisk og psykisk bedre, særligt i forhold til at kunne klare et arbejde på trods af sygdom og begrænsninger.

I Sundhedsdagene tilbød vi udover de undervisningsmæssige og erhvervsrettede emner nogle muligheder for et mere personligt og målrettet tilbud , der var rettet mod den enkelte kursist helt personlige udfordringer.

Det gav så meget mere motivation og energi, end vi havde forestillet os.

Vores sundhedsdage åbnede øjnene for, hvad vi mere kan gøre for de kursister, der har kroniske smerter og nedsættelse af arbejdsevne, så vi måske kunne komme med nogle andre supplerende tilbud, der vil give vores kursister bedre mulighed for at klare sig på arbejdsmarkedet på trods af deres begrænsninger.

Der var noget både noget for kroppen, fysikken, sjælen samt nogle sunde drikke.

En succes vi helt sikkert kommer til at gentage!

VVC ? 2011 | Privacy Policy