Om VVC | Kontakt os | Log ind

KURSISTNYHEDER

Back2work
- Et målrettet genoptrænings- & afklaringsforløb

Måske noget for dig.  - Læs videre på vores hjemmeside og tal med dit job...

NYE FAG – kom og se og hør om det på Foreningernes dag

 

”Hvis dit liv var en film, ville du så se den igen” Anne-Dorthe Camilla Jensen – underviser og c...

06-08-2014

MINDFULNESS, MEDITATION OG NÆRVÆR I NUET

Sommeren ved at være slut, og nu kommer der et nyt fag, der længe har været efterspurgt.

<...

20-06-2014

Måske noget for dig?

HUSK - vi har åbent hele sommeren og løbende tilgang.

I dag kom en kursist ind til mig og fortalte, hvordan kombinationen af undervi...

Sol og varme - men VVC trodser vejret og holder stadig åbent
Alle vores tilbud er som altid: Undervisning, afklaring og udslusning til praktik/løntilskud og job – samt VVC’s værkstedsgruppe, som er en selvstændig socialøkonomisk del af huset. Vi kan derfor fortsat tilbyde meningsfuld praktik og arbejdsmodning/prøvning, i kombination med jobskabende eksterne praktikforløb.

Og på trods af varmen er det lykkedes os at udtænke og igangsætte nye forløb for sygemeldte, fleksjobbere og andre med smerter og nedsættelse af arbejdsevne.

• Back2work
• Smerte- og sygdomshåndtering

I løbet af august måned kommer der også et nyt tilbud i forhold til den ændrede sygedagpengelov, hvor vi tilbyder hjælp til Jobcentret til at opnå yderligere indsigt i den sygemeldte borgers ressourcer og evt. barrierer – tæt på 22 ugers sygemelding – med det formål at benytte indsigten til et efterfølgende beslutningsgrundlag for afgørelse om sygedagpengeforløbets varighed, og /eller beslutning om indhold i mulige jobafklarende tilbud.

Der er allerede nu mulighed for at kontakte os og høre nærmere.


Smerte- og sygdomshåndtering

For borgere, på sygedagpenge, fleksjobbere eller kontanthjælpsmodtagere, som er begrænset i deres funktion på grund af smerter / kronisk sygdom.

Et undervisnings- og afklaringsforløb over 5 uger med undervisning/træning 3-4 dage svarende til ca. 12-15 timer ugentligt – (eller færre, hvis det ikke er muligt)

Forløbet indledes med tilmelding til jobnet og udarbejdelse af professionelt CV og den sidste uge arbejdes der intensivt med praktiksøgning, hvor der forventes aktiv medvirken fra borgerens side.

Forløbet afsluttes med 5 ugers praktik med henblik på at komme i job/fleksjob.

Formål
Formålet er, at give borgeren redskaber til at håndtere sygdom og smerte - såvel fysisk som psykisk. Tage ansvar for egen situation og dermed blive bedre i stand til at klare sig på arbejdsmarkedet.


Målrettet genoptræning - nu med fysioterapeut

For borgere, der er ledige eller sygemeldte, og har behov for et intensivt trænings- eller genoptræningsforløb på 12 uger på grund af fysiske eller psykiske begrænsninger.

Formålet er at gøre borgeren klar til at komme tilbage til arbejdsmarkedet, herunder afklaring til fremtidig erhvervsperspektiv.

Tydeliggøre de problematikker der ligger, hjælpe borgeren med at ændre fokus fra begrænsninger til muligheder, med små udfordringer, samtidig med at der tages udgangspunkt i den individuelle situation.

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet kan også i nogle tilfælde, være udslusning til praktikforløb.

Borgeren vil få hjælp med at forbedre deres almene tilstand, og blive bevidstgjort om vigtigheden af træningen.


Sundhed i fokus på VVC
Sundhedsdagene var en stor succes, godt besøgt af vores kursister og andre udefra, med masser af aktiviteter, prøvebehandlinger og smagsoplevelser.

Det var en stor oplevelse at se, hvilken betydning det havde for vores kursister at få sat lidt fokus på sundhed, og se deres begejstring over de lidt skæve vinkler på sundhed, samt det selv at kunne tage ansvar og gøre noget for at få det fysisk og psykisk bedre, særligt i forhold til at kunne klare et arbejde på trods af sygdom og begrænsninger.

I Sundhedsdagene tilbød vi udover de undervisningsmæssige og erhvervsrettede emner nogle muligheder for et mere personligt og målrettet tilbud , der var rettet mod den enkelte kursist helt personlige udfordringer.

Det gav så meget mere motivation og energi, end vi havde forestillet os.

Vores sundhedsdage åbnede øjnene for, hvad vi mere kan gøre for de kursister, der har kroniske smerter og nedsættelse af arbejdsevne, så vi måske kunne komme med nogle andre supplerende tilbud, der vil give vores kursister bedre mulighed for at klare sig på arbejdsmarkedet på trods af deres begrænsninger.

Der var noget både noget for kroppen, fysikken, sjælen samt nogle sunde drikke.

En succes vi helt sikkert kommer til at gentage!

VVC ? 2011 | Privacy Policy